عکس نوشته دخترونه و خنده دار برای پروفایل

هوا بدجور سه نفرست!! منو ننمو آقام،
چیه نکنه انتظار دارین با پسر مردم برم بیرون؟
اونم کی؟!؟ من

عکس نوشته دخترونه هوا بدجور سه نفرست