عکس نوشته آهنگ خواستنی از امیرحسین آرمان برای پروفایل

تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته

تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته

تو اینروزا اصلا مهم من چه تصمیمی بگیرم
چون به هرسمتی که میرم به تو میرسه مسیرم
با همه ساکت و سردم با تو حرف زیاد دارم
شک کنم به همه دنیا به تو اعتماد دارم
تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته
تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته
دوست دارم بهت نگاه کنم کنارت اشتباه کنم

(ترانه: پریسا سیار)