عکس نوشته آهنگ خوشبختیت آرزومه از سیامک عباسی برای پروفایل

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی
حتی از خاطره هامون جدا شی

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی

اگه اون که کنارته تورو بیشتر از من میخواد اگه با همون راحتی اگه باهات راه میاد
اگه روزگار بد تورو ازم گرفته اگه خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته
خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی حتی از خاطره هامون جدا شی
از همون روزای اول میدونستم نمیمونی میدونستم نمیتونی عشقو تو چشام بخونی
از همون روزای اول دل تو با دیگری بود کاش همیشه پات بمونه اون که عشق بهتری بود