عکس نوشته آهنگ همخواب از محسن چاوشی برای پروفایل

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

متن ترانه آهنگ همخواب از محسن چاوشی

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم بی تابم و از غصه ی این خواب ندارم
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست
بسیار ستم کار و بسی عهد شکن هست اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست
پیش تو بسی از همه کس خوارترم من زان روی که از جمله گرفتارترم من
روزی که نماند دگری بر سر کوی ات دانی که ز اغیار وفادار ترم من
بر بی کسی من نگر و چاره ی من کن زان کز همه کس بی کس و بی یارترم من

(شعر: مولانا)