عکس نوشته عاشقانه تبریک تولد برای پروفایل

نبوده، نیست و نخواهد بود، کسی عزیزتر از تو برای من
تولدت مبارک عزیزم

عکس نوشته عاشقانه تبریک تولد برای پروفایل