عکس نوشته عاشقانه تو مال منی برای پروفایل

تو مال منی، ضربان قلبم را باتو بالا میره
من از همه دست کشیدم،که تو باشیم همه ام
به ارتفاع ابدیت دوستت دارم

عکس نوشته عاشقانه تو مال منی ضربان قلبم