عکس نوشته عاشقانه یکی باشه برای پروفایل

یکی باشه
وقتی دستاشو میگیری چند لحظه
تا چند روز آرامشش بمونه پیشت

عکس نوشته یکی باشه وقتی دستاشو میگیری