عکس نوشته آهنگ درد دل از محسن ابراهیم زاده برای پروفایل

به خیالت شرایط عادی دارم نمیدونی جه حالت حادی دارم
توی دلم یه داد بی دادی دارم

عکس نوشته به خیالت شرایط عادی دارم