عکس نوشته غمگین آهنگ آی از شهاب مظفری برای پروفایل

سخته بدون تو سخته برام گلم بد تا نکن باهام من کم تحملم

سخته برام گلم بد تا نکن باهام