عکس نوشته عاشقانه برای پروفایل

با هرکسی
مثل خودش رفتار کن
مثلا عاشق منی باش
که عاشق توام

(زهرا سرکارراه)

عاشقانه با هر کسی مثل خودش رفتار کن