عکس نوشته نبسته ام به کس دل از آهنگ عشق حمید هیراد برای پروفایل

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل
منه عاشقتر از من ماندم ساحل به ساحل

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل

نبسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
منه عاشقتر از من ماندم ساحل به ساحل
ای باوفای بی وفای قلب من کجایی
امان امان امان از این عشقو غم جدایی
ای تو غریبو آشنای قلب من کجایی
امان امان امان از این عشقو غم جدایی
ای با توام ای تو از زجر دلم بریدی
ای با توام ای تو که رفتی ومنو ندیدی
ای با توام ای عشق من با توام
ای یار من ای یار بی دلدار من
ای محرمو غمخوار من
با توام ای عشق با توام ای عشق
ای با توام ای عشق با توام ای عشق
من با تو بهشتی شدنم در خطر افتاد
آتش بزنی این جانو به دوزخ بکشان