عکس نوشته عاشقانه طبیب غم این دل بیمارم اوست از مولانا برای پروفایل

دست به دست جز او می‌نسپارد دلم
زانک طبیب غم این دل بیمارم اوست

طبیب غم این دل بیمارم اوست